Knølhvalen hilser sjarken
Kamera: Canon
Optikk: Canon
©